Privacy verklaring – Van Maris Mobility

Privacy verklaring

Van Maris Mobility
Planker 5
5721 VG Asten

info@autobedrijfasten.nl
0493-690242
www.autobedrijfasten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Maris Mobility verwerkt uw persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt of een occasion bij ons koopt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Rijbewijsnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Maris Mobility heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van u of een minderjarige stuur ons dan een e-mail met het verzoek deze gegevens te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Van Maris Mobility verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van een koopovereenkomst
 • Het maken van een garantieovereenkomst
 • Het maken van een assistance-overeenkomst
 • Het maken van een machtiging / wilsverklaring t.b.v. tenaamstelling occasion
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen mailen om te vragen een review achter te laten
 • Van Maris Mobility analyseert uw gedrag op onze website om onze website te verbeteren en het aanbod van occasions en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Maris Mobility verwerkt geen gegevens op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens

Van Maris Mobility bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende termijn voor onderstaande categorieën:

 • RDW machtiging / wilsverklaring   > 3 jaar
 • Garantieovereenkomst > looptijd van garantieovereenkomst
 • Assistance-overeenkomst > looptijd van assistance-overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Maris Mobility verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onderstaand een overzicht van partijen waarmee wij uw gegevens delen:

 • RDW > t.b.v. tenaamstelling occasion
 • CarGarantie > t.b.v. garantieovereenkomst & assistance-overeenkomst
 • AutoTrust > t.b.v. garantieovereenkomst

Gegevens inzien, aan laten passen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Maris Mobility en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijfasten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek . Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken

Van Maris Mobility gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Van Maris Mobility neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook maken wij back-ups van ons systeem. Heeft u het idee dat uw gegevens niet voldoende beschermd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@autobedrijfasten.nl.

Start typing and press Enter to search